Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
Сигнали
Твоят ДОМ Твоят ЖИВОТ Твоят АВТОМОБИЛ Твоят БИЗНЕС
enru


ТВОЯТА КОМПАНИЯ И БИЗНЕС СРЕДА

Стратегическа застрахователна програма, въз основа на препоръка от опитен застрахователен брокер, може да предотврати неприятните изненади. С експертните застрахователни съвети, информирани решения, ще Ви бъде по-лесно, да решите срещу какво да застраховате Вашия бизнес, кои рискове да включите, как да изпълнявате и управлявате Вашия бизнес.

Покритието на Твоят Бизнес и търговски застраховки обхваща три широки категории:
Активи и приходи – покрива бизнеса заедно с възможностите за генериране на приходи;
Отговорност - правни задължения, произтичащи от нараняване на други лица или повреда на тяхната собственост;
Персонал - злополука или заболяване, включваща Вас и/или вашите служители.

Видовете покрития и кратко описание на застраховките, можете да разгледате по-долу. Тъй като всяко предприятие е различно, то й потребностите на Твоят Бизнес ще се различават.

Hide details for Пожар и опасностиПожар и опасности
Включва разрушаване, увреждане на сгради и съдържание в резултат на пожар и други рискове, като мълния, експлозия, злоумишлени действия, земетресения, бури и щети от води.
Hide details for Прекъсване на дейносттаПрекъсване на дейността
Покрива загуба на търговска печалба, ако бизнесът е прекъснат чрез или поради увреждане на имущество от пожар или други застраховани опасности.
Hide details for Злоумишлени действия на трети лицаЗлоумишлени действия на трети лица
Включва умишлен палеж, взривни устройства и вандализъм покрива загуба или повреда на сграда и съдържание, след кражба.
Hide details for Отговорност на работодателяОтговорност на работодателя
Защитава работодателите срещу щети и съдебни разноски, произтичащи от твърденията за неподходящо поведение към работниците и служителите във връзка с тяхната работа.
Hide details for Електронно-компютърни рисковеЕлектронно-компютърни рискове
Обхваща повреди на механично и електронно оборудване срещу специфични рискове, като дедукция, пренапрежение, токов удар и т.н.
Hide details for ТранзитиТранзити
Транзитно преминаване на чужди стоки, под Ваш контрол.
Hide details for "Keyman" Застраховане"Keyman" Застраховане
Защитава бизнеса в случай на смърт или дългосрочна нетрудоспособност на "ключовите лица", обикновено собственика или някой друг от решаващо значение за продължаващото съществуване на фирмата.
Hide details for ПариПари
Налични в брой и други прехвърляеми инструменти срещу загуба или кражба от търговски помещения и при инкасо, например до банката.
Hide details for Пътни превозни средстваПътни превозни средства
ППС и вътрешно-ведомствен транспорт - всички регистрирани в КАТ и тези за вътрешно ползване превозни средства трябва да бъдат застраховани поне за Гражданска отговорност към трети лица. Възможно е да се комбинира и с "Каско" за да покрива и щети върху ППС-то.
Hide details for Отговорност на продуктаОтговорност на продукта
Като продавате или доставяте стоки или услуги, дори и под формата на поправка, може да бъдете подведени правно под отговорност за вреди или щети, вземания, произтичащи или причинени от Вашите продукти.
Hide details for Професионална отговорностПрофесионална отговорност
Фирмите, които предоставят съвети или професионални услуги от всякакъв Вид могат да бъдат съдени за финансови загуби поради грешки или пропуски.
Hide details for Гражданска отговорностГражданска отговорност
Защитава Ви от искове, предявени от трети страни, които могат да понесат телесна повреда или имуществена щета, произтичащи от небрежен или незаконни действия, извършени в хода на вашата обичайна дейност.
Hide details for Злополука на персоналаЗлополука на персонала
Задължителна застраховка във всички европейски държави. Тя компенсира работниците и техните близки за смърт, нараняване или заболяване, произтичащи от обичайната заетост на работника.
И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS